Navedene strani in objave so označene z

naslovtipizvleček
Spletni vmesnik - nastavitev prosojnosti objava V spletni vmesnik smo dodali možnost nastavitve prosojnosti za posamezno podlago ali dodatni sloj. Prosojnost se prenese tudi v tiskano karto. Nastavitev je na voljo s pritiskom na desni gumb miške na nazivu podlage ali dodatnega sloja v legendi.
Vključitev DOF025 2023 objava Vključili smo najnovejše državne ortofoto posnetke DOF025 letnik 2023. Vir podatkov: Geodetska uprava RS.
Leto 2023 v številkah objava Leto 2023 je bilo najuspešnejše leto za GEO-PORTAL glede na spletni promet. Skupni podatki Skupni podatki dostopa v letu 2023 Interni dostop 80 aktivnih internih uporabnikov 5.700 prijav 25 QGIS projektov Mobilni ali spletni vmesnik Pregled glede...
Ortofoto posnetki poplav 2023 objava Za potrebe ukrepanja po lanskih uničujočih poplavah v mesecu avgustu je država naročila tudi ortofoto posnetke prizadetih območij porečij Drave, Mure in Save. Posnetki so visoko ločljivi (velikost slikovnega elementa je 10cm), izdelani so bili po hitrem postopku, kar se opazi na določenih detajlih in robovih, vseeno pa predstavljajo koristen...
Vsebinska posodobitev sistema objava V preteklih dneh smo izvedli posodobitev glavnih državnih vsebin v sistemu: Kataster nepremičnin (Parcele in Stavbe) Register prostorskih enot in naslovov Gospodarska javna infrastrkutura (GJI) in Omrežne priključne točke (OPT) za Elektronske komunikacije Vodna knjiga Poslovni register Posamezne vmesne posodobitve niso nujno objavljene kot novica, zato je potrebno...
Vključitev DOF025 2022 objava Vključili smo najnovejše državne ortofoto posnetke DOF025 letnik 2022. Vir podatkov: Geodetska uprava RS.
Mobilni vmesnik - merjenje razdalj in površin objava V mobilni vmesnik smo dodali možnost merjenja razdalj in površin. Uporabnik lahko izvede več meritev in izbere med merjenjem površine (privzeto) ali merjenjem razdalje. Gumb za začetek merjenja
SODOKart aplikacija GEO-PORTAL-a za prikaz možnih točk priključitve večjih sončnih elektrarn objava Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo SODO je v sodelovanju z vsemi petimi elektrodistribucijskimi podjetji pripravil aplikacijo SODOKart. Aplikacija deluje v sklopu storitev GEO-PORTAL-a kot javno dostopen projekt. Registracija uporabnikov ni potrebna. Omogoča prikaz možnih lokacij za priključitev večjih sončnih elektrarn neposredno na obstoječe elektrodistribucijsko omrežje. Več informacij...
Vključitev DOF025 2021 objava Vključili smo najnovejše državne ortofoto posnetke DOF025 letnik 2021. Tokrat izjemoma posodobitev konec poletja, standardno se posodabljajo posnetki v začetku vsakega leta. Vir podatkov: Geodetska uprava RS.
Podatkovni center objava Storitev GEO-PORTAL od sedaj naprej na lastnem fizičnem strežniku v ustreznem podatkovnem centru v Ljubljani. To pomeni hitrejše delovanje, večji nadzor nad delovanjem sistema in boljše možnosti nadgradnje. Značilnosti: neprekinjeno električno napajanje (UPS, Agregat) kontrola fizičnega dostopa varovanje s kamero in varnostnim sistemom...
Vključitev podatkov LiDAR 2.del objava V spletnem vmesniku je pri poizvedbi na lokaciji dodan podatek o nadmorski višini na tej lokaciji. Izpis nadmorske višine na lokaciji Višina ima te dodatne informacije glede vira in natančnosti: Vir podatkov je Digitalni model reliefa (DMR) velikosti 1 m x 1 m, izdelan...
Posodobitev podatkov Geodetske uprave RS objava Izvedli smo posodobitev naslednjih podatkov Geodetske uprave RS: Gospodarska javna infrastruktura (Elektronske komunikacije in Vodovod) Register prostorskih enot (hišne številke, ulice, naselja, občine) Kataster stavb V bodoče se posodobitve podatkov ne bodo posebej objavljale, vedno pa je aktualno stanje podatkov vidno na strani podatki.
Hibridna karta objava Pripravili smo karto cestnega omrežja in najpomembnejših zemljepisnih imen za lažjo orientacijo v prostoru. Oznaka hibridna zato, ker se lahko uporablja samostojno ali v kombinaciji z ostalimi podlagami v sistemu.
Projekt oskrbe s pitno vodo objava GEO-PORTAL ponuja celovito rešitev izvajalcem javne službe (JS) za evidenco oskrbe s pitno vodo (komunalna podjetja in občinski režijski obrati). Značilnosti: vsi ključni podatki (vodovodni sistemi, priključenost objektov, št. preb. na naslovu, aglomeracije, GJI vodovod) na enem mestu dostopni v pisarni ali terenu uvoz podatkov o odjemnih mestih in...
Vključitev podatkov LiDAR 1.del objava V sistem smo vključili podatke LiDAR, kot rezultat projekta Laserskega skeniranja Slovenije, ki je bilo zaključeno 2015. Gre za najbolj natančne podatke o reliefu za celotno državo dostopne v...
Posodobitev podatkov GJI in izboljšave vmesnika objava Izvedli smo posodobitev podatkov GJI - Gospodarska javna infrastruktura. Aktualno stanje podatkov je objavljeno na strani podatki. Za lažje razumevanje podatkov GJI, ki vsebujejo veliko šifrantov smo dodali pomoč, ki v rezultate izpisa podatkov o elementih GJI izpiše vsebino šifranta. Za elemente GJI, ki prikazujejo različno lastništvo smo...
Mobilni vmesnik - povezava z Google Maps navigacijo objava V mobilni vmesnik smo dodali gumb, ki za izbrano lokacijo na karti odpre aplikacijo Google Maps v načinu navodil za pot, od naše trenutne lokacije do izbrane lokacije na karti. Na ta način si z uporabo GEO-PORTAL-a poenostavimo iskanje poti do naslednje lokacije, v primeru da območja ne poznamo. <img...
Posodobitev podatkov GJI - Elektronske komunikacije objava Novo stanje podatkov GJI - Gospodarska javna infrastruktura za področje Elektronskih komunikacij je 26.10.2019. Na novo smo upoštevali tudi podatke OPT - Omrežne priključne točke (datum 19.10.2019) in tako je za projekt GEO-PORTAL Telemach dodan nov sloj Aktivni kabelski priključki (vir OPT), za pomoč pri ugotavljanju manjkajočih hišnih priključkov kabelskega...
Projekt evidentiranja kabelskega omrežja objava Za projekt evidentiranja hišnih priključkov in novogradenj kabelskega omrežja podjetja Telemach d.d. za celotno Slovenijo, ponuja GEO-PORTAL celovito in učinkovito rešitev. Vsi pomembni podatki so na enem mestu in na enostaven način dostopni različnim nivojem uporabnikov za delo v pisarni in na terenu. Ostale značilnosti: pregled zadnjega vpisanega stanja...
Projekt prenove javne razsvetljave objava GEO-PORTAL je izbran za orodje pri projektu prenove Javne razsvetljave več kot 4000 svetil na območju Mestne občine Nova Gorica. Značilnosti projekta: načrtovanje menjave po odjemnih mestih, evidentiranje nove svetilke na terenu z mobilnim vmesnikom (skeniranje QR kode in vpis datuma menjave), vnos drugih podatkov na terenu, spremljanje izvedenega...