V spletnem vmesniku je pri poizvedbi na lokaciji dodan podatek o nadmorski višini na tej lokaciji.

lidar
Izpis nadmorske višine na lokaciji

Višina ima te dodatne informacije glede vira in natančnosti:

Vir podatkov je Digitalni model reliefa (DMR) velikosti 1 m x 1 m, izdelan na osnovi Laserskega snemanja Slovenije (LiDAR, 2011-2014). Ocenjena višinska natančnost je 0,1 m. Uporabljen je višinski sistem SVS2000 (datum Trst).

V prvem delu pa je bil vključen senčen prikaz reliefa.