Navedene strani in objave so označene z

naslovtippovzetek
SODOKart aplikacija GEO-PORTAL-a za prikaz možnih točk priključitve večjih sončnih elektrarn objava Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo SODO je v sodelovanju z vsemi petimi elektrodistribucijskimi podjetji pripravil aplikacijo SODOKart. Aplikacija deluje v sklopu storitev GEO-PORTAL-a kot javno dostopen projekt. Registracija uporabnikov ni potrebna. Omogoča prikaz možnih lokacij za priključitev večjih sončnih elektrarn neposredno na obstoječe elektrodistribucijsko omrežje. Več informacij...