Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo SODO je v sodelovanju z vsemi petimi elektrodistribucijskimi podjetji pripravil aplikacijo SODOKart. Aplikacija deluje v sklopu storitev GEO-PORTAL-a kot javno dostopen projekt. Registracija uporabnikov ni potrebna.

Omogoča prikaz možnih lokacij za priključitev večjih sončnih elektrarn neposredno na obstoječe elektrodistribucijsko omrežje.

Več informacij

Vstop v aplikacijo

sodokart