GEO-PORTAL je moderen spletni geoinformacijski sistem, namenjen podjetjem, javnim ustanovam in drugim organizacijam, za delo s prostorskimi podatki v pisarni in na terenu.

Značilnosti

 • prikaz in urejanje poljubnih prostorskih podatkov v spletnem brskalniku
 • uporabniški vmesnik za pisarno z naprednimi orodji ter kvalitetnim tiskanjem v PDF več…
 • uporabniški vmesnik za teren z uporabo telefona ali tablice več…
 • integracija in posodabljanje glavnih državnih prostorskih evidenc več…
 • delovanje na novem državnem koordinatnem sistemu D96/TM več…
 • večjezična podpora
 • vsi podatki so na strežniku, spremembe so takoj vidne vsem uporabnikom
 • dodajanje vsebin drugih ponudnikov preko spletnih kartografskih standardov (WMS,WMTS)
 • možnost nadgradnje in prilagajanja specifičnim funkcionalnim in vsebinskim zahtevam
spletni vmesnik
Primer spletnega vmesnika z uporabo Google StreetView

Varnost

 • dostop samo za pooblaščene osebe
 • večuporabniški sistem z različnimi nivoji uporabnikov in njihovih pravic v sistemu
 • beleženje zadnjih dostopov uporabnikov, beleženje kdo in kdaj je izvedel kreiranje oz. zadnjo spremembo na posameznem prostorskem elementu
 • celoten sistem deluje preko varne internetne povezave (TLS)
 • redne varnostne kopije podatkov
 • spremljanje delovanja (“monitoring”)

Dostop

Vstopna stran GEO-PORTALA se nahaja na naslovu: https://geo-portal.si.

Javna registracija uporabnikov trenutno ni na voljo, v primeru da se zanimate za dostop za vašo organizacijo nas kontaktirajte.

Kako deluje?

 1. Za vsakega naročnika se pripravi ločena baza podatkov in eden ali več projektov s programskim paketom QGIS.
 2. Administrator v portalu nastavi parametre projekta in ga naloži na spletni strežnik.
 3. Administrator pošlje potencialnim uporabnikom el.pošto z navodili za registracijo. Po registraciji so uporabniki povezani s konkretnim naročnikom in vidni administratorju v sistemu.
 4. Administrator določi uporabnike in njihove pravice (pregled ali urejanje) za dostop do projekta (uporabniki so o tem obveščeni).
 5. Uporabniku se po uspešni prijavi in izbiri projekta naloži spletni ali mobilni vmesnik, glede na velikost in tip naprave (monitor, telefon, tablica).
 6. Preko vmesnika uporabnik izvaja operacije in pridobiva slike in druge podatke s pomočjo spletnega strežnika in QGIS strežnika za kartografske podatke.

Koordinatni sistem

GEO-PORTAL v celoti deluje na novem državnem koordinatnem sistemu D96/TM, ki ga je Geodetska uprava RS dokončno uvedla v začetku leta 2019.

Še vedno pa GEO-PORTAL podpira tudi starejše podatke in prostorske evidence, ki imajo koordinate v stari Gauss-Krügerjevi projekciji.

Možnosti v spletnem vmesniku:
- prikaz koordinat trenutne lokacije kurzorja v izbranem koordinatnem sistemu
- izvoz podatkov v izbran koordinatni sistem (transformacija podatkov)