1. Portal

Portal je vstopna točka v sistem in obiskovalcem ter uporabnikom glede na dodeljene pravice omogoča različne možnosti.

OBISKOVALEC

UPORABNIK

 • registracija in prijava
 • pregledovanje in odpiranje projektov z dodeljenim dostopom
 • ponastavitev gesla
 • nastavitev jezika uporabniškega vmesnika
portal-uporabnik
Primer pregleda projektov za uporabnika

ADMINISTRATOR

Uporabnik, ki ima tudi vlogo Administratorja lahko ima še naslednje možnosti:

 • pregled, dodajanje, urejanje in brisanje vseh elementov (stranke, skupine, projekti, dodatni sloji, uporabniki)
 • dodeljevanje pravic uporabnikov za ogled ali urejanje projektov v določeni skupini
 • kreiranje drugih administratorjev
 • urejanje nastavitev za posamezen projekt
 • prevzem/prenos projekta iz lokalnega okolja na strežnik
 • pošiljanje el.pošte skupini uporabnikom

Možnosti administratorjev se lahko prilagodijo naročnikovim zahtevam.

portal-administrator
Primer urejanja projekta

2. Spletni vmesnik

Dostop do vsebin QGIS projekta preko spletnega brskalnika, brez nameščanja posebnih dodatkov.

GIS pregledovalnik

 • splošna navigacija v prostoru in izbira različnih vsebin
 • poizvedovanja na lokaciji, prikaz trenutne lokacije
 • integriran prikaz elementov na karti in tabele opisnih podatkov
 • iskalniki
 • kvalitetni izrisi v PDF formatu (tudi večji načrti: A3, A2,…)
 • orodja (merjenje, tiskanje, pošiljanje trenutne povezave)
 • integracija z Google StreetView
 • prikaz zunanjih slojev (podlage, ortofoto načrti, drugi WMS strežniki,…)
 • prilagodljivost (območje, vsebine, jezik, vmesnik,…)
 • prikaz koordinat v izbranem koordinatnem sistemu
 • dostop glede na dodeljene pravice

Možnosti vektorskih slojev

 • prikaz elementov v prostoru glede na definirane stile
 • podpora več različnih stilov risanja za posamezni sloj
 • opisni podatki elementov na izbrani lokaciji z naprednimi možnostmi (prikaz šifrantov, povezava na druge evidence,…)
 • opisni podatki elementov sloja v območju prikaza (tabela)
 • izvoz podatkov (SHP, DXF, CSV,…) in opcijska transformacija v druge koordinatne sisteme
 • opcijska priprava iskalnika elementov sloja
 • opcijska priprava relacij (prikaz elementov iz relacijske tabele)
 • opcijska uporaba urejevalnika
lokacijska-poizvedba
Opisni podatki na lokaciji (prikaz šifrantov iz GJI, povezava na AJPESOV Poslovni register)
moznosti-sloja
Možnosti vektorskega sloja in prikaz okna za izvoz podatkov

GIS urejevalnik

Glede na pravice uporabnika in nastavitve projekta je možno vektorske sloje preko spletnega vmesnika tudi urejati:

 • Kreiranje novih elementov (risanje), urejanje geometrije in atributov, brisanje elementov
 • Dodajanje dokumentov elementu (fotografije ali drugi dokumenti)
 • Napredne možnosti (snapping, split line, »orto« način risanja,…)
 • Zapisovanje podatkov (avtor, datum, zadnja sprememba,…)
 • Uporaba šifrantov, prilagoditve polj za urejanje
 • Podpora relacijam (dodajanje elementa v relacijsko tabelo)
 • Pošiljanje e-pošte o opravljeni spremembi na podatkih
 • Spremembe so takoj vidne v sistemu
spletni-vmesnik
Spletni vmesnik v celozaslonskem načinu in s pripravo za tisk

3. Mobilni vmesnik

Spletni vmesnik prilagojen za manjše naprave z zasloni na dotik za delo na terenu.

Mobilni GIS pregledovalnik

 • splošna navigacija v prostoru in izbira različnih vsebin
 • možnost sledenja karte trenutnemu položaju uporabnika
 • poizvedovanja na lokaciji, prikaz trenutne lokacije z informacijo o natančnosti, višini,…
 • iskalniki
 • merjenje
 • prikaz zunanjih slojev (podlage, ortofoto načrti, drugi WMS strežniki,…)
 • prilagodljivost (območje, vsebine, jezik, vmesnik,…)
 • dostop glede na dodeljene pravice

Mobilni GIS urejevalnik

Glede na pravice uporabnika in nastavitve projekta je možno vektorske sloje na terenu preko mobilnega vmesnika tudi zajemati in urejati.:

 • Kreiranje novih elementov, urejanje atributov, brisanje elementov
 • Dodajanje dokumentov elementu (fotografije ali drugi dokumenti)
 • Napredne možnosti za terensko delo:
  • Preračun elipsoidne višine na geoid
  • Shranjevanje dodatnih podatkov o lokaciji (natančnost,…)
  • Možnost uporabe zunanjega GPS sprejemnika za zajem podatkov z visoko natančnostjo
  • Nastavitev višine in podatkov o Anteni
  • Zakoličba točke ali linije (prikaz oddaljenosti od trenutne lokacija do izbrane točke oz. najbližje točke linije)
 • Integriran čitalec QR kod za prepoznavo in shranjevanje kode v atributne podatke
 • Zapisovanje podatkov (avtor, datum, zadnja sprememba,…)
 • Uporaba šifrantov, prilagoditve polj za urejanje
 • Podpora relacijam (dodajanje elementa v relacijsko tabelo)
 • Pošiljanje e-pošte o opravljeni spremembi na podatkih
 • Spremembe so takoj vidne v sistemu
mobilni-vmesnik
Mobilni vmesnik s prikazom lokacije

4. Mobilna GIS aplikacija (“offline” način)

Za primere, kjer na terenu ni mogoča stalna internetna povezava, si lahko uporabniki namestijo mobilno aplikacijo.

 • prevzem projekta na napravo za delo brez povezave
 • lokalni zajem podatkov in fotografij
 • prilagodljivi vnosni obrazci
 • sinhronizacija podatkov in fotografij na strežnik
 • primerno za skupinsko delo na večjih projektih
 • enostavna za uporabo
 • brez odvečnega kopiranja podatkov med računalnikom in mobilno napravo
 • podpora zunanjim GNSS sprejemnikom za večjo natančnost lokacije
 • na voljo za Android in iOS operacijske sisteme

5. QGIS Namizna aplikacija

Za pripravo projektov za objavo, napredne GIS analize ter obdelave podatkov je na voljo namizna aplikacija QGIS z neposrednim dostopom do skupne baze podatkov naročnika.

6. GIS Spletni servisi

Za napredne uporabnike in po dogovoru z naročnikom so na voljo različni spletni servisi skladni s specifikacijami OGC.

 1. WMS/WMTS servis za prikaz Digitalnih ortofoto načrtov DOF025 za celotno Slovenijo.
 2. WMS/WMTS servis za rastrski prikaz vsebin, ki se nahajajo v GEO-PORTAL-u.
 3. WFS servis za dostop do vsebin GEO-PORTAL-a v vektorski obliki.