Geodetska uprava RS

Digitalni ortofoto načrti (DOF025)

stanje-dof

Register prostorskih enot (RPE)

Gospodarska javna infrastruktura (GJI)

  • Splošna funkcionalnost za vektorske vsebine
  • Prikaz šifrantov strukture GJI za opisne podatke elementov na lokaciji
  • Povezava na Poslovni register Slovenije preko polj MAT_ST in MAT_GJS za opisne podatke elementov na lokaciji
  • Originalna struktura formata GJI za namene obdelave z drugimi programi (namesto pridobivanja podatkov na Gurs-u, se lahko uporabi izvoz iz Spletnega vmesnika GEO-PORTAL-a)
  • Priprava prikazov glede na potrebe naročnika (npr. filter po matični številki lastnika, različna simbologija glede na natančnost vira,…)
Posebnosti za elektronske komunikacije:
- Kompletna podpora modela TRASA - CEV - KABEL - VOD in TRASA - KABEL - VOD preko sistema relacijskih tabel
- Poseben prikaz trase, kjer potekajo Optični kabli ter trase kjer so v zemlji položene cevi

Kataster stavb (KS)

Agencija RS za okolje

LiDAR

Drugo

Ostale vsebine Geodetske uprave (parcele,…) in vsebine drugih ponudnikov (Arso,…) se dodajajo glede na posamezne potrebe naročnika.

Podatki naročnika

Podatki naročnika se pripravijo in integrirajo v sistem glede na želje naročnika.

Posodabljanje

Podatki se posodabljajo glede na dogovor z naročnikom.