Pregleden prikaz letnic aero snemanj ortofoto načrtov vključenih v GEO-PORTAL je na strani Podatki.

Poiščemo pa lahko tudi dejanski datum aerosnemanja za posamezni list ortofoto načrta:

1. Vstopimo v GEO-PORTAL in po prijavi izberemo željeni projekt

2. Prikažemo območje, kjer nas zanima datum snemanja

3. V legendi odpremo skupino SPLOŠNI SLOJI in vklopimo sloj Datumi snemanj DOF025

4. Oznaka lista in datum snemanja se izpišeta na karti

Alternativno lahko podatke pridobimo tudi z poizvedbo na lokaciji.