Vsebinska posodobitev sistema

V preteklih dneh smo izvedli posodobitev glavnih državnih vsebin v sistemu: Kataster nepremičnin (Parcele in Stavbe) Register prostorskih enot in naslovov Gospodarska javna infrastrkutura (GJI) in Omrežne priključne točke (OPT) za Elektronske komunikacije Vodna knjiga Poslovni register Posamezne vmesne posodobitve niso nujno objavljene kot novica, zato je potrebno...

Vključitev DOF025 2022

Vključili smo najnovejše državne ortofoto posnetke DOF025 letnik 2022. Vir podatkov: Geodetska uprava RS.

Mobilni vmesnik - merjenje razdalj in površin

V mobilni vmesnik smo dodali možnost merjenja razdalj in površin. Uporabnik lahko izvede več meritev in izbere med merjenjem površine (privzeto) ali merjenjem razdalje. Gumb za začetek merjenja

SODOKart aplikacija GEO-PORTAL-a za prikaz možnih točk priključitve večjih sončnih elektrarn

Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo SODO je v sodelovanju z vsemi petimi elektrodistribucijskimi podjetji pripravil aplikacijo SODOKart. Aplikacija deluje v sklopu storitev GEO-PORTAL-a kot javno dostopen projekt. Registracija uporabnikov ni potrebna. Omogoča prikaz možnih lokacij za priključitev večjih sončnih elektrarn neposredno na obstoječe elektrodistribucijsko omrežje. Več informacij...

Vključitev DOF025 2021

Vključili smo najnovejše državne ortofoto posnetke DOF025 letnik 2021. Tokrat izjemoma posodobitev konec poletja, standardno se posodabljajo posnetki v začetku vsakega leta. Vir podatkov: Geodetska uprava RS.

Podatkovni center

Storitev GEO-PORTAL od sedaj naprej na lastnem fizičnem strežniku v ustreznem podatkovnem centru v Ljubljani. To pomeni hitrejše delovanje, večji nadzor nad delovanjem sistema in boljše možnosti nadgradnje. Značilnosti: neprekinjeno električno napajanje (UPS, Agregat) kontrola fizičnega dostopa varovanje s kamero in varnostnim sistemom...

Vključitev podatkov LiDAR 2.del

V spletnem vmesniku je pri poizvedbi na lokaciji dodan podatek o nadmorski višini na tej lokaciji. Izpis nadmorske višine na lokaciji Višina ima te dodatne informacije glede vira in natančnosti: Vir podatkov je Digitalni model reliefa (DMR) velikosti 1 m x 1 m, izdelan...

NASVET: Premikanje po karti

V spletnem vmesniku imamo na voljo več načinov premikanja in povečave karte: 1. Z uporabo miške S pomočjo vrtenja srednjega koleščka naprej (od sebe) približujemo karto in s pomočjo vrtenja nazaj (k sebi) pomanjšujemo. Pri povečavi usmerimo kurzor v področje zanimanja. Za premik karte stisnemo in držimo lev gumb....

Posodobitev podatkov Geodetske uprave RS

Izvedli smo posodobitev naslednjih podatkov Geodetske uprave RS: Gospodarska javna infrastruktura (Elektronske komunikacije in Vodovod) Register prostorskih enot (hišne številke, ulice, naselja, občine) Kataster stavb V bodoče se posodobitve podatkov ne bodo posebej objavljale, vedno pa je aktualno stanje podatkov vidno na strani podatki.

Hibridna karta

Pripravili smo karto cestnega omrežja in najpomembnejših zemljepisnih imen za lažjo orientacijo v prostoru. Oznaka hibridna zato, ker se lahko uporablja samostojno ali v kombinaciji z ostalimi podlagami v sistemu.

RSS objave


Vse objave se nahajajo v arhivu novic.