Izvedli smo posodobitev podatkov GJI - Gospodarska javna infrastruktura. Aktualno stanje podatkov je objavljeno na strani podatki.

 • Za lažje razumevanje podatkov GJI, ki vsebujejo veliko šifrantov smo dodali pomoč, ki v rezultate izpisa podatkov o elementih GJI izpiše vsebino šifranta.
 • Za elemente GJI, ki prikazujejo različno lastništvo smo dodali povezavo na AJPES-ov Poslovni register preko polja MAT_ST ali MAT_GJS za več podatkov o lastniku.
  lokacijska-poizvedba
  Opisni podatki na lokaciji (prikaz šifrantov iz GJI, povezava na AJPESOV Poslovni register)

Posebej smo obravnavali še specifiko Elektronskih komunikacij in pripravili:

 • Podporo modela TRASA - CEV - KABEL - VOD in TRASA - KABEL - VOD
 • Sloj GJI Cevi, ki prikazuje traso, kjer so v zemlji položene cevi
 • Sloj GJI Optika, ki prikazuje traso, kjer potekajo Optični kabli
  el-kom
  Prikaz povezave med izbranim elementom trase in pripadajočimi elementi cevi, kablov ter vodov