Navedene strani in objave so označene z

naslovtipizvleček
Posodobitev podatkov GJI in izboljšave vmesnika objava Izvedli smo posodobitev podatkov GJI - Gospodarska javna infrastruktura. Aktualno stanje podatkov je objavljeno na strani podatki. Za lažje razumevanje podatkov GJI, ki vsebujejo veliko šifrantov smo dodali pomoč, ki v rezultate izpisa podatkov o elementih GJI izpiše vsebino šifranta. Za elemente GJI, ki prikazujejo različno lastništvo smo...
Posodobitev podatkov GJI - Elektronske komunikacije objava Novo stanje podatkov GJI - Gospodarska javna infrastruktura za področje Elektronskih komunikacij je 26.10.2019. Na novo smo upoštevali tudi podatke OPT - Omrežne priključne točke (datum 19.10.2019) in tako je za projekt GEO-PORTAL Telemach dodan nov sloj Aktivni kabelski priključki (vir OPT), za pomoč pri ugotavljanju manjkajočih hišnih priključkov kabelskega...
Projekt evidentiranja kabelskega omrežja objava Za projekt evidentiranja hišnih priključkov in novogradenj kabelskega omrežja podjetja Telemach d.d. za celotno Slovenijo, ponuja GEO-PORTAL celovito in učinkovito rešitev. Vsi pomembni podatki so na enem mestu in na enostaven način dostopni različnim nivojem uporabnikov za delo v pisarni in na terenu. Ostale značilnosti: pregled zadnjega vpisanega stanja...