Za projekt evidentiranja hišnih priključkov in novogradenj kabelskega omrežja podjetja Telemach d.d. za celotno Slovenijo, ponuja GEO-PORTAL celovito in učinkovito rešitev. Vsi pomembni podatki so na enem mestu in na enostaven način dostopni različnim nivojem uporabnikov za delo v pisarni in na terenu.

Ostale značilnosti:

  • pregled zadnjega vpisanega stanja v evidenci GJI
  • prikaz oddanih elaboratov, ki še niso vpisani v ZK GJI
  • prikaz potencialnih objektov do katerih je potrebna izmera glede na obdelavo različnih evidenc
  • vnašanje okvirnih situacij operaterjev (skiciranje poteka vodov, opombe glede trase in objektov, priloge,..) za pomoč pri trasiranju in snemanju trase izvajalcev na terenu
  • pregled območij glede na izvajalca
  • pregled in statistika (dolžina, občina, izvajalec) posnete trase izvajalcev
  • pomoč pri pripravi elaborata za vpis sprememb v GJI za izvajalce
Projekt evidentiranja kabelskega omrezja
Spletni vmesnik za projekt evidentiranja kabelskega omrežja