Novo stanje podatkov GJI - Gospodarska javna infrastruktura za področje Elektronskih komunikacij je 26.10.2019. Na novo smo upoštevali tudi podatke OPT - Omrežne priključne točke (datum 19.10.2019) in tako je za projekt GEO-PORTAL Telemach dodan nov sloj Aktivni kabelski priključki (vir OPT), za pomoč pri ugotavljanju manjkajočih hišnih priključkov kabelskega omrežja.

posodobitev gji
GEO-PORTAL TELEMACH - Prikaz elektronskih komunikacij