GEO-PORTAL ponuja celovito rešitev izvajalcem javne službe (JS) za evidenco oskrbe s pitno vodo (komunalna podjetja in občinski režijski obrati).

Značilnosti:

  • vsi ključni podatki (vodovodni sistemi, priključenost objektov, št. preb. na naslovu, aglomeracije, GJI vodovod) na enem mestu dostopni v pisarni ali terenu
  • uvoz podatkov o odjemnih mestih in porabi iz komunalnih programov
  • možnost urejanja podatkov
  • priprava obveznih poročevalskih tabel za občine in za izvajalce JS v informacijski sistem za spremljanje javnih služb (IJSVO)
  • priprava območij javnega vodovoda glede na Uredbo o oskrbi s pitno vodo
  • poročila glede na dejansko stanje podatkov (št. priključenih stavb in oseb, razne kontrole,…)
  • redno posodabljanje podatkov
Projekt oskrbe s pitno vodo
Spletni vmesnik za projekt oskrbe s pitno vodo

Za več informacij nas kontaktirajte.