Navedene strani in objave so označene z

naslovtipizvleček
Projekt oskrbe s pitno vodo objava GEO-PORTAL ponuja celovito rešitev izvajalcem javne službe (JS) za evidenco oskrbe s pitno vodo (komunalna podjetja in občinski režijski obrati). Značilnosti: vsi ključni podatki (vodovodni sistemi, priključenost objektov, št. preb. na naslovu, aglomeracije, GJI vodovod) na enem mestu dostopni v pisarni ali terenu uvoz podatkov o odjemnih mestih in...