Izvedli smo posodobitev naslednjih podatkov Geodetske uprave RS:

  • Gospodarska javna infrastruktura (Elektronske komunikacije in Vodovod)
  • Register prostorskih enot (hišne številke, ulice, naselja, občine)
  • Kataster stavb

Aktualno stanje podatkov je objavljeno na strani podatki.