Izvedli smo posodobitev naslednjih podatkov Geodetske uprave RS:

  • Gospodarska javna infrastruktura (Elektronske komunikacije in Vodovod)
  • Register prostorskih enot (hišne številke, ulice, naselja, občine)
  • Kataster stavb

V bodoče se posodobitve podatkov ne bodo posebej objavljale, vedno pa je aktualno stanje podatkov vidno na strani podatki.