Posodobitev podatkov Geodetske uprave RS

Izvedli smo posodobitev naslednjih podatkov Geodetske uprave RS: Gospodarska javna infrastruktura (Elektronske komunikacije in Vodovod) Register prostorskih enot (hišne številke, ulice, naselja, občine) Kataster stavb Aktualno stanje podatkov je objavljeno na strani podatki.

Hibridna karta

Pripravili smo karto cestnega omrežja in najpomembnejših zemljepisnih imen za lažjo orientacijo v prostoru. Oznaka hibridna zato, ker se lahko uporablja samostojno ali v kombinaciji z ostalimi podlagami v sistemu.

Projekt oskrbe s pitno vodo

GEO-PORTAL ponuja celovito rešitev izvajalcem javne službe (JS) za evidenco oskrbe s pitno vodo (komunalna podjetja in občinski režijski obrati). Značilnosti: vsi ključni podatki (vodovodni sistemi, priključenost objektov, št. preb. na naslovu, aglomeracije, GJI vodovod) na enem mestu dostopni v pisarni ali terenu uvoz podatkov o odjemnih mestih in...

Vključitev podatkov LiDAR 1.del

V sistem smo vključili podatke LiDAR, kot rezultat projekta Laserskega skeniranja Slovenije, ki je bilo zaključeno 2015. Gre za najbolj natančne podatke o reliefu za celotno državo dostopne v...

NASVET: Datum snemanja ortofota

Pregleden prikaz letnic aero snemanj ortofoto načrtov vključenih v GEO-PORTAL je na sliki. Poiščemo pa lahko tudi dejanski datum aerosnemanja za posamezni list ortofoto načrta: 1. Vstopimo v GEO-PORTAL in po prijavi izberemo željeni projekt 2. Prikažemo območje, kjer nas zanima datum snemanja 3. V...

Posodobitev podatkov GJI in izboljšave vmesnika

Izvedli smo posodobitev podatkov GJI - Gospodarska javna infrastruktura. Aktualno stanje podatkov je objavljeno na strani podatki. Za lažje razumevanje podatkov GJI, ki vsebujejo veliko šifrantov smo dodali pomoč, ki v rezultate izpisa podatkov o elementih GJI izpiše vsebino šifranta. Za elemente GJI, ki prikazujejo različno lastništvo smo...

NASVET: Bližnjica do GEO-PORTAL-a na telefonu

Za lažji in hitrejši dostop do GEO-PORTAL-a na terenu, si lahko pripravimo bližnjico na začetni zaslon telefona ali tablice. Postopek (za naprave z Android OS): 1. Vnesemo spletni naslov https://geo-portal.si v brskalnik Chrome 2. Izberemo projekt, ki ga uporabljamo na terenu in...

Mobilni vmesnik - povezava z Google Maps navigacijo

V mobilni vmesnik smo dodali gumb, ki za izbrano lokacijo na karti odpre aplikacijo Google Maps v načinu navodil za pot, od naše trenutne lokacije do izbrane lokacije na karti. Na ta način si z uporabo GEO-PORTAL-a poenostavimo iskanje poti do naslednje lokacije, v primeru da območja ne poznamo.

Posodobitev podatkov GJI - Elektronske komunikacije

Novo stanje podatkov GJI - Gospodarska javna infrastruktura za področje Elektronskih komunikacij je 26.10.2019. Na novo smo upoštevali tudi podatke OPT - Omrežne priključne točke (datum 19.10.2019) in tako je za projekt GEO-PORTAL Telemach dodan nov sloj Aktivni kabelski priključki (vir OPT), za pomoč pri ugotavljanju manjkajočih hišnih priključkov kabelskega...

Projekt evidentiranja kabelskega omrežja

Za projekt evidentiranja hišnih priključkov in novogradenj kabelskega omrežja podjetja Telemach d.d. za celotno Slovenijo, ponuja GEO-PORTAL celovito in učinkovito rešitev. Vsi pomembni podatki so na enem mestu in na enostaven način dostopni različnim nivojem uporabnikov za delo v pisarni in na terenu. Ostale značilnosti: pregled zadnjega vpisanega stanja...

RSS objave


Vse objave se nahajajo v arhivu novic.