Navedene strani in objave so označene z

naslovtipizvleček
Projekt prenove javne razsvetljave objava GEO-PORTAL je izbran za orodje pri projektu prenove Javne razsvetljave več kot 4000 svetil na območju Mestne občine Nova Gorica. Značilnosti projekta: načrtovanje menjave po odjemnih mestih, evidentiranje nove svetilke na terenu z mobilnim vmesnikom (skeniranje QR kode in vpis datuma menjave), vnos drugih podatkov na terenu, spremljanje izvedenega...